Vi ser børn med særlige behov, som børn der i en periode eller i hele Deres tid i HulaHop har brug for vejledning, støtte og ekstra opmærksomhed. Vi arbejder som udgangspunkt ud fra en inkluderende tankegang, hvor vi ser på hvad barnet har brug for af støtte og vejledning, så vi kan tilrettelægge hverdagen så barnet kan fungere i et inkluderende fællesskab. Vi er opmærksomme på, at barnet skal støttes i at fornemme og forholde sig til andres grænser, og anvises løsningsforslag i konfliktsituationer.Vi tilpasser metoder og aktiviteter til det enkelte barns behov-og ser forældrene som samarbejdspartnere med stor medindflydelse.

I vores arbejde med disse børn tager vi udgangspunkt i forudgående vurdering – Alle Med, TRAS, TRASMO, sprogvurdering m.m.

 

Vi samarbejder naturligvis med PPR mf hvis behovet er der.