Emne: Forår, periode: tir 23/ til 20/6

 

Sammenhæng (baggrund/forudsætning)

 • Hvilket udgangspunkt har vi? Hvorfor vil vi arbejde med det?
 • Vores overvejsler ift. Den styrkede læreplan:

I legehuset HulaHop er vi i den kommende periode optaget af emnet Forår.

Børnene viser stor glæde ved at undersøge bl.a. krible krable dyr og finde andre forårstegn, så dette emne vil vi være endnu mere nysgerrige på sammen med børnene.

Alle børnene skal kunne være med i større eller mindre grad – de skal være et motiverende og sjovt læringsmiljø hvor der er plads til at have forskellige udgangspunkter, men hvor alle får en fornemmelse for hvad foråret er for en størrelse.

Læring

 • Børnene er med.
 • De oplever nye ting.
 • De sanser.
 • At være nysgerrig.
 • Fokus på tale og føle.

Leg

 • Vente på tur
 • Være undersøgende
 • Selv lege videre
 • Plads til at undre sig og være nysgerrig
 • Plads til spontan leg

Børnefællesskaber

 • Fælles opmærksomhed
 • Fælles tredje
 • Alle kan være med

Pædagogisk læringsmiljø

 • Vi er nærværende rollemodeller
 • Vi er videns givere

Forældresamarbejde

 • Vi informerer forældrene via tavlen, dette arbejdspapir er synligt for dem
 • Vi fortæller hvis de skal være aktive medspillere
 • Vi forventer de støtter op om turmadpakker, vand og rygsække til eget barn.

Børn i udsatte positioner

 • Der er plads til kun at se på eller trække sig
 • Der arbejdes både i små og i større grupper

Sammenhænge

 • Børnene har allerede en spirende interesse – der skal fyldes mere på

Barnesyn

 • Børnene skal føle det giver mening
 • Børnene er vores samarbejdspartnere
 • Børnene giver os feedback som vi skal reagere på

Dannelse og børneperspektiv

 • Tid til at betragte og være med
 • Plads til at nogle øver sig og andre viser tegn på tryghed
 • Børnene skulle gerne opnå lyst til at lære og fordybe sig

Mål (ønsket tilstand)

 • Konkretisering af hvad vi vil nå, herunder om det er realistisk for hverdagen.
 • Hvad skal barnet/gruppen/opgaven have ud af det?

Vi vil gerne at børnene for en fornemmelse af hvad der sker med naturen her i vores område, når det er forår.

Børnehaven og vuggestuen er delt, boblerne deltager i børnehaven om fredagen.

Tegn (sanseindtryk)

 • Hvad skal vi holde øje med?
 • Hvad ser vi på vejen mod målet?
 • Nærmer vi os målet?

Personalet skal kunne aflæse børnenes tilgang til dette emne og tilpasse det efter barnet/gruppen. Zone for nærmeste udvikling er med i overvejelserne i alle aktiviteterne.

Børnene skal gerne udvise lyst til at være aktive deltagere og have lyst til at inddrage de planlagte pædagogiske aktiviteter i deres frileg.

Tiltag (handlinger)

 • Hvad sætter vi i gang for at opnå målet?
 • Hvad skal være med til at skabe ændringer – planlagte initiativer?
 • Inddragelse af forældrene
 • Hvordan sikrer vi at komme omkring alle læreplanstemaerne

Børnehave

 • ud i naturen
 • finde haletusser
 • se efter forårstegn, forårets små krible krable dyr
 • så i køkkenhaven + for spirring
 • sange + rim og remser som omhandler forår
 • mad på bålet med råvarer fra naturen
 • kunst til og på legepladsen
 • Ture til grusgraven

Vuggestue

 • Vi ser efter forårstegn i naturen
 • Vi tager noget af foråret/naturen med ind og passer det og ser det vokser, vi planter bl.a. blomster (solsikker mm)
 • Boblerne er med til bål-dag om fredagen sammen med børnehaven
 • Vi ser efter krible krable dyr
 • Vi haver egen natur bog, og har den med når vi skal ud og udforske naturen
 • Ture til grusgraven
 • Synger bl.a.: på et lille grønt blad, sommerfugle sangen med tulle og skralle og god morgen-sol
 • Bruger ekstra tid i garderoben for at samtale om varm tøj/koldt tøj, solskin/blæst/regn og har fokus på selvhjulpenhed heri.

Kultur, æstetik og fællesskab

 • Vi er kreative
 • Vi er nysgerrige i ligeværdige fællesskaber
 • Vi leger læring ind
 • Vi spejler os i hinanden
 • Vi læser bøger som omhandler emnet
 • ZNU

Alsidig, personlig udvikling

 • Barnet er engageret
 • Barnet udviser respekt for naturen
 • Barnet er aktiv deltager
 • Barnet har lyst
 • Barnet overskrider egne grænser
 • Barnet erfarer
 • Personalet skal understøtte det enkelte barn i dets tilgang til emnet

Social udvikling

 • Børnene oplever fællesskab og fælles opmærksomhed
 • Børnene ser at der er plads til forskellighed-man har forskellige udgangspunkter, og at man kan sige fra.
 • Den legende tilgang til emnet er betydningsfuldt.
 • Alle skal kunne være med

Kommunikation og sprog

 • Børnene tilegner sig nye begreber
 • Barnet oplever også de voksne gennem samtale
 • Samtale om emnet

Krop, sanser og bevægelse

 • Sanserne bliver styrket ved bl.a. være med hvor det sker
 • Taktilsansen er i spil
 • Vi er kreative i værkstedet
 • Vi leger dyre lege

Natur, udeliv og science

 • Børnene er ude-de erfarer og observerer
 • De er aktive deltagere
 • De er undersøgende
 • De voksne er rollemodeller og inspirations givere
 • Børnene for en begyndende forståelse af emnet

Evaluering (registrering/vurdering)

 • Der evalueres på hver p-møde, er der noget som skal justeres – refleksionerne undervejs
 • Hvor langt er vi nået
 • Hvad er resultatet af vores arbejde
 • Hvad lykkes
 • Nåede vi hen til målet
 • Har vi dokumentation

20/6-19:

Vi har nået det vi havde planlagt. Det materiale som er tiltænkt udenfor, blev til indendørsbrug. Børnene har været deltaget, og har alle været kreative i større/mindre grad. Sangene er godt brugt, og børnene synder dem af sig selv. Børnene har fået kendskab til naturen og kender en del til naturmaterialerne. ”hov se, der er brændenælde – det var dem vi spiste i suppen.

Emnet har været nemmere for vuggestuen at følge, det har været håndterbart. Børnene relaterer til sang og det kreative som er hængt op.

Det nye emne er: indianer og er i perioden 19/8-19 og ca. 4 uger frem