SMTTE-model – arbejdspapir: SPROG

Lavet af: Hele personalegruppen, den 09.01.2019

Sammenhæng

 • Hvilket udgangspunkt har vi
 • Hvad er baggrunden
 • Perioden
 • Gruppen og alder
 • Beskrive barnet/situationen
 • Vilkår/behov
 • Hvilket læreplanstema er primært?

I legehuset HulaHop ser vi sproget som værende et kommunikationsmiddel som skal stimuleres. Denne stimuli skal ligge ved engagerede og velvidende forældre og personaler. Vi er i tæt dialog med forældrene om det enkelte barns sproglige udvikling. Vi laver sprog vurderinger i børnehaven med alle børn – via Rambøll.

Vi har det udgangspunkt, at alle har brug for fokus på kommunikation og sprog.

I HulaHop taler vi med barnet. Vi er bevidste omkring dialogens betydning, de 5-turtagninger, benævnelse og vigtigheden af samspillet mellem barn-barn, barn-voksen og er bevidste omkring voksen – voksendialogen.

Vi oplever mange børn har brug for, at vi sætter ord på det vi ser, benævne følelserne, at vi skal give dem ordene, fór dem og at vi er talerør mellem børnene.

Nogle af børnene har andre kommunikative strategier, som ikke er fordrende for den sociale udvikling.

Perioden er fra 1/2 til ¼

Mål

 • Konkretisering af hvad vi vil på nå, herunder om det er realistisk for hverdagen
 • Hvad skal barnet/gruppen/opgaven have ud af det

Legehuset HulaHop understøtter, at alle børn får mulighed for at udvikle sprog der bidrager til, at de kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden

Legehuset HulaHop understøtter, at alle børn gradvist udvikler sprog, så de opnår erfaringer med at sprogliggøre tanker, behov og ideer til brug i lærende, reflekterende og kreative fællesskaber.

Vi er opmærksomme på, at kroppen understøtter sproget, det nonverbale sprog og at det ekspressive sprog kommer med tiden.

Tegn

 • Hvad skal man holde øje med
 • Nærmer vi os målet
 • Det vi ser

Vi vil gerne se tegn på, at børnene aktivt bruger noget af det vi arbejder med. Nye ord, vendinger, fagter mm. de skulle gerne bruge det aktivt i legene, fortæller videre og bliver inspireret af det, ydermere at de udvider viden, sprogforståelsen samt det talte sprog.

Det skal gerne være en naturligdel af hverdagen. Hvor børnene viser genkendelighed via lyde og udvider ord – gradvist.

Derudover skal børnene gerne udvise glæde og være nysgerrig på de nye tiltag.

Tiltag

 • Hvad sætter vi i gang for at opnå målet
 • Informere forældrene

For vuggestuen

 • Fokusord i 14 dage ad gangen – ordet bliver skrevet på tavlen
 • Aktiviteterne handler om fokusordet
 • Dialogisk læsning – små grupper
 • Rim og remser
 • Samling på gulvet
 • Synge: bl.a. Drala sangen med børnenes navne
 • Inddrage forældrene – evt. med at vise billederne af de dyr de har derhjemme.

For børnehaven

 • Læseleg. En bog til hver aldersgruppe, i 2 uger ad gangen – små grupper. På det kommende stuemøde deler vi børnene ind i små grupper.
 • Rim og remser – ugens rim – figurerer på tavlen, så forældrene kan være aktive heri.
 • Sang hæfte. Ca. 6 sange som bruges i hele perioden
 • Sproglege: farver, former, kims-leg, brætspil, personligt rasle-æg med tilhørende sang, mundmotorik (tue tunge), leg ud fra materiale fra trygfonden – med cd, flaskehalsen peger på.
 • Skolegruppen forbereder et teaterstykke – et eventyr.

Vi informerer forældrene via tavlerne og opfordrer de bakker op om det.

Evaluering

 • Den skal ske løbende, er der noget som skal justeres – refleksionerne undervejs
 • Hvad lykkes
 • Nåede vi hen til målet
 • Har vi dokumentation

SLUT: fre 22/3-19

Foreløbig/midtvejs evaluering 25/2-19:

 • Vug: det er svært, meget fravær har gjort det svært. Dialogisk læsning kan godt lade sig gøre. Det er nemmere i den almene hverdag. Samling på gulvet. De har glæde af perle tavlen. Vug vurdere om de skal se på deres signaler. Det overvejes om boblerne og de andre store. skal ha en reel samling (uden et måltid) inden frokost.

Ide: formiddagsmaden indtages ved bordene. Samling øves med de boblerne og gr 2 kl .1030-1045. (frokost efterfølgende).

 • Bhv: Læseleg er i gang – det er svært med de yngste, næste stuemøde tænkes der videre. Bøgerne skal være velovervejede. Det er svært for dem at holde fokus. Der er stor forskel på grupperne.

Ugens rim fungerer godt. Børnene fanges og de synes det er sjovt. Det er en fast del af samlingen.

Biblioteksbøgerne er svære. Mona sørger for det bliver afleveret.

Trygfondens materiale tager børnene godt imod, særligt de yngste.  Det kræver den voksne også synes det er sjovt.

Skolegruppen skal til at vælge stykket-og øve.

Bhv er godt på vej – og der er en mdr på vej.

Evaluering

 • Vi oplever børn som selv har taget initiativ til at rime, både de rim som er øvet, men også nogle som de selv har opfundet. Samlingerne har båret præg af læseleg, dialogisk læsning (vug kunne godt bruge flere materialer til sprogkufferter med dialogisk læsning). Vi har brugt boblioteksts bøger og materialer godt. Periodens længde har været tilpas.