SMTTE-model – arbejdspapir: VAND

Lavet af: Vug og bhv, den 30/5-18

 

Vi vil her give Jer forældre et indblik i hvad og hvordan vi vil arbejde med her i Juni. Spørg endelig ind til det…

Sammenhæng

 • Hvilket udgangspunkt har vi
 • Hvad er baggrunden
 • Perioden
 • Gruppen og alder
 • Beskrive barnet/situationen
 • Vilkår/behov
 • Hvilket læreplanstema er primært?

I Hulahop vil vi i juni 2018 have fælles fokus, både i vuggestue og børnehave, det skal omhandle vand. Vi vil skabe sammenhæng i hele huset, og vi vil arbejde med, at der er genkendelighed i de forskellige samlinger, og dermed en fælles opmærksomhed.

Hver primær voksen beslutter hvad der præcist skal arbejdes med og hvornår, og det enkelte barns nærmeste udviklings zone heri.

Emnet Vand tænker vi er et bredt emne-det kan lede tankerne hen på vand vi drikker-rent vand-hvad gør vi for at passe på det? Varm/koldt vand. Isvand. Vandhuller, og det der hører til her, vandsange og vandlege. Læreplanstemaet er primært natur, udeliv og science, men også kommunikation og sprog og den sociale udvikling.

Mål

 • Konkretisering af hvad vi vil på nå, herunder om det er realistisk for hverdagen
 • Hvad skal barnet/gruppen/opgaven have ud af det

Vi vil gerne opnå at alle børn får kendskab til hvad vand bidrager til, hvad kan vi bruge vand til. Børnene skal tilegne sig viden og være nysgerrig og have lyst til at lære nyt.

Tegn

 • Hvad skal man holde øje med
 • Nærmer vi os målet
 • Det vi ser

Vi vil holde øje med de små signaler børnene sender på vejen.

Gør børnene brug af de tiltag vi stiller dem i deres egne spontane lege?

Nævner de aktiviteterne dagen efter/senere. Er de glade og opmærksomme undervejs, og søger de lyst til at vide mere?

Tiltag

 • Hvad sætter vi i gang for at opnå målet
 • Informere forældrene

Vi vil tilpasse aktiviteterne til aldersgrupperne som vi arbejde med.

Vi vil synge de samme sange:

Vi vil hænge dette skriv op, så forældrene kan støtte op om det i hjemmene.

Børnehaven vil særligt arbejde med

 • Besøge vandhullet-hvad lever her
 • Soppe i bækken-mærke vandet, mudderet mm
 • Skyer og regn
 • Vand detektiver – hvor bruger vi vand
 • Sejle med både, hjemmelavede
 • Sæbebobler
 • Tegne/male med vand
 • Vandbilleder-puste med sugerør
 • synge

Boblerne vil særligt arbejde med

 • Koldt/varmt
 • Hvad kan flyde
 • Lave isterninger
 • smagslege
 • Besøge vandhuller med net og spand
 • Synge de ovennævnte sange

Vuggestuen vil særligt arbejde med

 • Mælkebøttekrøller
 • Kold/varm/frosen vand
 • Sejle med blade, pinde, både, puste med sugerør
 • Vandsange

Evaluering

 • Den skal ske løbende, er der noget som skal justeres – refleksionerne undervejs
 • Hvad lykkes
 • Nåede vi hen til målet
 • Har vi dokumentation
 • Vi fortsætter med temaet frem til august da perioden har været for kort.
 • Fællesbade dag-den første dag -alle var begejstret-bhv og vug. vi har hængt dette skriv op til forældrerne. Vi kopierer bhv sange til resten af huset (vug og bobbel)
 • Vi ser:
 • -bhv: nysgerrige, og børn som er fordybede i aktiviteterne, det er ved at gå op for dem at det handler om vand. Vandstafet og vandbowling har også været på spil. Det er et sværere emne end fx kriblekrabledyr. Det giver mening med sangene. Vand-dedektiverne skal de til at arbejde med. De skal på tur til vandværket.
 • Vug: vandfarver på fliserne er et hit, vand fra hanen er kold og varm, så der tales og gøres, der tilpasses til alderen. Det er noget af en proces, da der en del små, så tiden er knap, men lidt har også ret.
 • Boblerne: nysgerrige, og lyttende, det kræver at den voksne er tydelig. Vi har været ved vandhullet, leget med isterninger og vandperler.
 • Den 21/8-18: sangene fik alle bhv fat i, de var svære for vuggestuen.
 • Et tema gavner huset og den fælles opmærksomhed.