Vores læringsforståelse er, at læring er en naturlig proces der foregår hele tiden. Læring er en indadvendt og udadvendt proces. Indad på det personlige plan og udad i samspil med andre, og at børn har forskellige måder at lære på.

Læring er knyttet til udvikling med barnet som aktiv medspiller, hvor barnet er medskaber af egen læring i differentierede fællesskaber.

Vi mener, at det optimale grundlag for børnenes trivsel, læring og udvikling skabes ved et forpligtende samarbejde imellem os og forældrene.