Vi lægger vægt på:

 • At anerkende barnet som det er.
 • At der er en stemning, så barnet føler tryghed.
 • At der i samværet med barnet skal være læring.
 • At alle skal føle sig, som en del af fællesskabet.
 • At barnet skal føle nærvær.
 • At der skal være rum for udvikling.

Vi anerkender barnet ved at:

 • Bruge anerkendende kommunikation.
 • Vi lytter til barnet.
 • Vi lægger mærke til barnets kropssprog.
 • Vi har respekt for barnet.
 • Vi har sat os ind i barnets baggrund.

Vi skaber en stemning, så barnet føler tryghed ved at:

 • Vi tager hensyn til det enkelte barns behov.
 • Vi er imødekommende.
 • Vi skaber trygge rammer og ro omkring barnet.

I samværet med barnet skal der være læring, dette praktiserer vi ved at:

 • Vi støtter barnet i dets læring og udvikling.
 • Vi planlægger aktiviteter, som tager udgangspunkt i barnets nærmeste udviklingszone.
 • Vi er opmærksomme på barnets interesser og initiativer – vi følger barnet.
 • Vi giver plads til fri leg.

Alle skal føle sig som en del af fællesskabet, dette praktiserer vi ved at:

 • Vi sikrer at, barnet føler sig set, hørt og forstået.
 • Vi støtter op omkring, gode relationer.
 • Vi planlægger aktiviteter, så alle børn bliver en del af fællesskabet.
 • Barnet skal føle nærvær, dette sikrer vi ved at:
 • Vi er imødekommende og nærværende over for børnene.
 • Vi har et åbent, positivt kropssprog.
 • Vi er opmærksomme på det enkelte barn.

Der skal være rum for udvikling, dette praktiserer vi ved at:

 • Vi skaber rum og tid til fordybelse.
 • Vi planlægger udfordrende aktiviteter.
 • Vi skaber spændende omgivelser/rammer inde så vel som ude.