Åbningstider

  Mandag: 06.30 – 17.00

  Tirsdag: 06.30 – 17.00

  Onsdag: 06.30 – 17.00

  Torsdag: 06.30 – 17.00

  Fredag: 06.30 – 16.00

  Lukkedage i forbindelse med ferietid og helligdage:

  • Ferielukket i ugerne 29 og 30.
  • Lukket på årets helligdage.
  • Vi følger Mørke Skoles ferier, og holder derfor også lukket: Dagen efter Kr. Himmelfarts dag samt Grundlovsdag, og den 24/12 og 31/12 og 1/1.
  • Imellem jul og nytår er der kun åbent for nødpasning.
  • En/to gang om året er der pædagogiskdag for personalet – denne dag er en lukkedag. Næste: 27/9-24. Hvis der er yderligere lukkedage henover året, vil orientering herom vil ske i god tid.

  I HulaHop har personalet en opmærksomhed på at børn har krav på ferie – på lige vilkår ved voksne. At være i vuggestue eller i børnehave er som at passe et arbejde – det er et arbejde. Børnene er konstant i bevægelse mellem at være aktiv, lyttende, legende, sammen, ro, tilpasse, indordne, forstå, give plads, udeliv, indeliv mm, og det kan være hårdt at skulle forholde sig aktivt til de krav og aktiviteter der bliver skabt i løbet af en dag – derfor har de også brug for at komme held ned i tempo og mærke sig selv på en anden måde. Læs artikel for nærmere viden. https://www.netsundhedsplejerske.dk/artikler/index.php?option=laes&type=ARTIKLER&id=593

  Andre vigtige datoer:

  -Forældremøde og generalforsamling er altid den første onsdag i marts

  -Arbejdsdage er altid den sidste weekend i maj og den første weekend i oktober – fra år 2024

  -Bedsteforældredag er altid dagen før kr. himmelfartsdag – tidsrummet:14-16

  -Pædagogisk dag er altid den sidste fredag i september – fra år 2024

  -Sommerfest er altid den anden lørdag i september

  Madpolitik

  • Legehuset HulaHops madpolitik er baseret på en sund, fiberrig og alsidig kost.
  • Alle børn skal selv medbringe en sund, stor frokostmadpakke samt drikkedunk med vand i. Navn på det hele.
  • Økologiske madvarer prioriteres, hvor det lader sig gøre.
  • Vi har ikke et princip om “nul sukker” ved mærkedage, men en bevidst og kreativ tilgang, hvor sunde alternativer typisk nydes i stedet.
  • Børnene inddrages i forberedelserne af måltiderne.
  • Såfremt et barn har brug for grød- og mælkeblandingsprodukter, medbringes dette. Men hvis barnet er selvhjulpen varmer vi ikke maden.
  • Børn under 3 år må ikke medbringe og spise hård frugt, nødder og ukogte gulerødder-herunder popcorn.
  • For at understøtte barnets selvhjulpent og selvtillid, ser vi gerne madpakke papir bliver brugt frem for vita wrap/sølvpapir.

  Når vi spiser med børnene i Legehuset HulaHop, foregår det i et roligt og hyggeligt tempo, med fokus på de basale behov, samtale og nærvær. Vi forventer, at børnene må spise det mad de har medbragt, og vi støtter dem i at spise det mad som fylder mest i maven – men at der er mulighed for selvbestemmelse. Hvis personlet oplever at madpakken er for lille, eller der skal skiftes lidt ud mm, er vi i dialog med forældrene. Vi appellerer til sunde og fyldige medvarer, såsom rugbrød og grønt samt vand i drikkedunken.

  Ved særlige mærkedage såsom fødselsdage, jul og påske mf, handler det om noget særligt, dét at have en fællesopmærksomhed, og dét at være i centrum. Derfor har vi en aftale om, at denne dag må børnene få det, der svarer til en lille dessert. I børnehaven kan det være en lille kage, ispind, frugt mm, men det er i tæt dialog med fødselarens forældre, så de er informeret om en begrænset mængde. I vuggestuen serveres der ikke kage til fødselsdage og mærkedage.

  Måltider

  • Morgenmad serveres frem til kl. 07.30 for de børn, der ikke har spist hjemmefra. Der bliver serveret havregrød.
  • Formiddagsmad spises kl. ca. 09.00 bestående af forskellige brødtyper, frugt/grønt og vand.
  • Frokosten består af medbragte madpakker og spises kl. ca. 11.00.
  • Eftermiddagsmad serveres fra 14-tiden bestående af forskellige brødtyper og frugt/grønt samt vand, og måske resterne fra frokosten.

  Vaccination

  Vi forventer, at Jeres børn følger det nationale børnevaccinationsprogram, idet vi henviser til Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

  Samtaler

  Der er altid tid til et kærligt “godmorgen” og en snak om det der er passerende når vi ses om morgenen eller om eftermiddagen. Derudover holder vi løbende samtaler med forælderne omkring barnets personlige udvikling, både i vuggestuen og i børnehaven. Vi taler ud fra denne folder som vi har lavet, den tager udgnagspunkt i de 7 kompetencer fra syddjus kommune. Læs den her inden et møde. Klar til læring-folder

  Søvn (tryk på linket herunder:)

  sådan sover vi i hulahop

  Faste vikarer

  Vi gør altid brug af én af vores faste vikarer i Legehuset HulaHop. Vores vikarer er derfor kendte for børnene og giver tryghed hvis der skulle opstå fravær iblandt vores faste personale.