Om Legehuset Hulahop

Kort fortalt om Hulahop

Legehuset HulaHop er en privat daginstitution som ligger i et dejligt og roligtområde i Mørke. Vi er det lille sted med det store nærvær. Vi har en vuggestuegruppe og en børnehavegruppe. Hver dag er både vuggestue og børnehave opdelt i mindre grupper. Her er derfokus på gruppen og barnet i gruppen, fællesskabet, planlagte pædagogiske aktiviteter, samlinger mm. I ydertimerneleger børnene sammen på kryds og tværs af alder, interesse og køn i ydertimerne.

Bestyrelsen er en aktiv del af hverdagen. Der er generalforsamling en gang om året, hvor alle forældre til børn i huset har mulighed for at blive en del af bestyrelsen.

Det er bestyrelsen som har arbejdsgiverkompetencen og er aktive i mange dele; økonomi, praktiske tiltag, forældretilfredshedsundersøgelse mm. Derudover er forældregruppen også en aktiv del af hverdagen.

Forældrene griber vores bolde og er med til at få løst ideer og tiltag til aktiviteter. Forældrene og deres engagement er helt essentielt for at få en privat insitution som vores til at fungere. Det er børnenes forældre der er med til at slå græs, vedligeholde huset og bygge nye elementer til legepladsen.

Når et barn er startet i vuggestuen, er det automatisk indmeldt i børnehaven. I overgangen mellem vuggestue og børnehave har barnet planlagt tid sammen med børnehaven. Dette giver barnet ro og tryghed, så opstarten bliver på succesfuld som muligt.

Hos os skal barnet hverdag medbringe en frokostmadpakke og en drikkedunk med vand i. Både madpakke og drikkedunk skal være børnevenlige, så de på sigt selv kan åbne/lukke den. Vi ser gerne at børnene får en oplevelse at kunne selv eller med hjælp, da dette giver god grobund for selvtillid og læring for barnet.

Børnene kan få morgenmad indtil kl. 7.30. Formiddags og eftermiddagsmad sørger vi for. Det består af brød og frugt/grønt.

Ydermere skal forældre medbringe: 

 • Skiftetøj
 • Overtøj
 • Sovetøj
 • Barnevogn (+ sele til denne)
 • Bleer

I legehuset HulaHop arbejder vi med, at alle børn bliver set, hørt og anerkendt som det er. Barnet bliver inkluderet i både store og mindre fællesskaber.

Personalet samarbejder om barnet med den øvrige personalegruppe og forældrene, og hvis der vurderes behov for ekstra, så kontaktes PPR inddrages (pædagogisk, psykologisk rådgivning) for vejledning og eventuelle støttetimer.

Alle børn vil gerne lykkes, og vi er med til at skabe de bedste forudsætninger for at dette sker for det enkelte barn.

Hvis du vil vide mere så er du altid velkommen til at skrive eller ringe.

Hverdagen i Vuggestuen

 • Samling med formiddagsmad fra 8.30-9.00. Ingen afleveringer i dette tidsrum-af hensyn til fællesopmærksomhed. Der er fri leg på gulvet/ved bordene inden kl. 830.
 • 9-10.30: pædagogiske planlagte aktiviteter i mindre grupper; inde/ude.
 • 10.30: Frokost ved borde i mindre grupper-barnet spiser egen madpakke og drikker vand fra drikkedunken.
 • Børnene i vuggestuen sover kl. ca. 11.30 og vågner af sig selv, derefter bliver de tilbuds eftermiddagsmad og fri leg til de bliver hentet. For de børn som har brug for 2 lure-løser vi også det.

Hverdagen i Børnehaven

 • Samling med formiddagsmad fra 9-9.30. Ingen afleveringer i dette tidsrum-af hensyn til fællesopmærksomhed. Der er fri leg på gulvet/ved bordene inden kl. 9.
 • 9.30-11: pædagogiske planlagte aktiviteter i mindre grupper (årgangene); inde/ude.
 • 11-11.30: Frokost – de spiser i årgangsgrupperne – barnet spiser egen madpakke og drikker vand fra drikkedunken.
 • 11.30-13.30: leg på legepladsen – fokus på selvhjulpenhed i garderoben
 • For de børn som har brug for lur-så sover de ca. 11.30
 • 13.30-14: hele børhavegruppen har hviletid. Dvs. alle børn hviler i motorikrummet (dog ikke dem som har sovet), de hører hvilemusik og personalet er nærværende med massage mm.
 • 14.00: eftermiddagsmad og børne har fri leg indtil de bliver hentet.

Åbningstider

 

Mandag: 06.30 – 17.00

Tirsdag: 06.30 – 17.00

Onsdag: 06.30 – 17.00

Torsdag: 06.30 – 17.00

Fredag: 06.30 – 16.00

Lukkedage i forbindelse med ferietid og helligdage

 • Ferielukket i ugerne 29 og 30.
 • Lukket på årets helligdage.
 • Vi følger Mørke Skoles ferier, og holder derfor også lukket: Dagen efter Kr. Himmelfarts dag samt Grundlovsdag, og den 24/12 og 31/12 og 1/1.
 • Imellem jul og nytår er der kun åbent for nødpasning.
 • En/to gang om året er der pædagogiskdag for personalet – denne dag er en lukkedag. Næste: 27/9-24.
 • Hvis der er yderligere lukkedage henover året, vil orientering herom vil ske i god tid.

I HulaHop har personalet en opmærksomhed på at børn har krav på ferie – på lige vilkår ved voksne. At være i vuggestue eller i børnehave er som at passe et arbejde – det er et arbejde. Børnene er konstant i bevægelse mellem at være aktiv, lyttende, legende, sammen, ro, tilpasse, indordne, forstå, give plads, udeliv, indeliv mm, og det kan være hårdt at skulle forholde sig aktivt til de krav og aktiviteter der bliver skabt i løbet af en dag – derfor har de også brug for at komme helt ned i tempo og mærke sig selv på en anden måde.

 

Andre vigtige datoer

 • Forældremøde og generalforsamling: altid den første onsdag i marts, så næste gang den 05/03/25
 • Arbejdsdage: altid den sidste weekend i maj og den første weekend i oktober. Èn forældre skal deltage i minimum én af disse dage: 25-26 Maj 2024, 5-6 Oktober 2024.
 • Bedsteforældredag: dagen før kr. Himmelfartsferien
 • “Sommerfest”: altid anden lørdag i september, dvs d. 14/09/24

Madpolitik

 • Legehuset HulaHops madpolitik er baseret på en sund, fiberrig og alsidig kost.
 • Alle børn skal selv medbringe en sund, stor frokostmadpakke samt drikkedunk med vand i. Navn på det hele.
 • Vi har ikke et princip om “nul sukker” ved mærkedage, men en bevidst og kreativ tilgang, hvor sunde alternativer typisk nydes i stedet.
 • Børnene inddrages i forberedelserne af måltiderne.
 • Såfremt et barn har brug for grød- og mælkeblandingsprodukter, medbringes dette. Men hvis barnet er selvhjulpen varmer vi ikke maden.
 • Børn under 3 år må ikke medbringe og spise hård frugt, nødder og ukogte gulerødder-herunder popcorn.
 • For at understøtte barnets selvhjulpent og selvtillid, ser vi gerne madpakke papir bliver brugt frem for vita wrap/sølvpapir.

Når vi spiser med børnene i Legehuset HulaHop, foregår det i et roligt og hyggeligt tempo, med fokus på de basale behov, samtale og nærvær. Vi forventer, at børnene må spise det mad de har medbragt, og vi støtter dem i at spise det mad som fylder mest i maven – men at der er mulighed for selvbestemmelse. Hvis personlet oplever at madpakken er for lille, eller der skal skiftes lidt ud mm, er vi i dialog med forældrene. Vi appellerer til sunde og fyldige medvarer, såsom rugbrød og grønt samt vand i drikkedunken.

Ved særlige mærkedage såsom fødselsdage, jul og påske mf, handler det om noget særligt, dét at have en fællesopmærksomhed, og dét at være i centrum. Derfor har vi en aftale om, at denne dag må børnene få det, der svarer til en lille dessert. I børnehaven kan det være en lille kage, ispind, frugt mm, men det er i tæt dialog med fødselarens forældre, så de er informeret om en begrænset mængde. I vuggestuen serveres der ikke kage til fødselsdage og mærkedage.

  Måltider

   • Morgenmad serveres frem til kl. 07.30 for de børn, der ikke har spist hjemmefra. Der bliver serveret havregrød.
   • Formiddagsmad spises kl. ca. 09.00 bestående af forskellige brødtyper, frugt/grønt og vand.
   • Frokosten består af medbragte madpakker og spises kl. ca. 11.00.
   • Eftermiddagsmad serveres fra 14-tiden bestående af forskellige brødtyper og frugt/grønt samt vand, og måske resterne fra frokosten.

    Samtaler

     Der er altid tid til et kærligt “godmorgen” og en snak om det der er passerende når vi ses om morgenen eller om eftermiddagen. Derudover holder vi løbende samtaler med forælderne omkring barnets personlige udvikling, både i vuggestuen og i børnehaven.

     Vi taler ud fra denne folder som vi har lavet, den tager udgnagspunkt i de 7 kompetencer fra syddjus kommune. Læs den her inden et møde.

      Faste Vikarer

       Vi gør altid brug af én af vores faste vikarer i Legehuset HulaHop.

       Vores vikarer er derfor kendte for børnene og giver tryghed hvis der skulle opstå fravær iblandt vores faste personale.

        Vaccination

         Vi forventer, at Jeres børn følger det nationale børnevaccinationsprogram, idet vi henviser til Sundhedsstyrelsens anbefalinger.