Bestyrelsen, Vedtægter og Tilsyn

Bestyrelsen

 

Vores mål for bestyrelsesarbejdet er at afspejle forældregruppens holdninger i samarbejde med personalegruppen, samt at støtte og bidrage til husets udvikling. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse og arbejdsgiverkompetence i samarbejde med den Pædagogiske Leder.

Bestyrelsesmedlemmerne er valgt for 1 år af gangen, og medlemmerne mødes minimum 6 gange årligt.

Bestyrelsen deltager i udarbejdelse af budgetter, læreplaner, planlægning af div. arrangementer, forældrespisning, generalforsamling og arbejdsdage.

I samarbejde med personalet vil bestyrelsen være med til:

 

 • Skabe gode fysiske rammer for børnenes hverdag
 • Sikre en pædagogisk udvikling der afspejler forældrenes og børnenes behov
 • Anvende husets midler og ressourcer optimalt til gode for børnene i Legehuset HulaHop

Bestyrelsens nuværende medlemmer er:

 • Peter Thuborg (Forperson)
 • Linea Lykke Foged (Næstforperson)
 • Anne Stendorff Rosenlund (Pædagogisk Leder)
 • Sanne Møller Jensen (Pædagog)
 • Christine Thomsen
 • Nanna Birch larsen
 • Sandra Maj Nielsen
 • Simon Møller Svenningsen
 • Johannes Woerts
 • Stine Hedegaard Albrektsen
 • Thia Maria Apel

Tilsyn