Priser pr. 01-01-2019

  Børnehave 2.183,- kr. pr. måned i 12 måneder.
  Vuggestue 3.203,- kr. pr. måned i 12 måneder.

  Forældrebetalingen skal overføres til Legehuset HulaHops konto med registreringsnummer 9324 og kontonummer 5585899 til hver den 1. i måneden. Forældrebetaling betales forud.
  I vil modtage en indbetalingsmeddelelse ved opstart.

  Vores forældrebetaling er beregnet ud fra at vi altid ønsker at bibeholde vores høje normering af personale samt masser af plads både inde og ude.

  Søskenderabat, friplads tilskud og socialpædagogisk friplads

  Der er altid mulighed for at søge om søskenderabat, fripladstilskud og socialpædagogisk friplads igennem jeres hjem kommune. Disse tilskud følger altid barnet, også over kommunegrænser.

  Disse tilskud gives på samme vilkår i Legehuset HulaHop som i en kommunal institution.

  Syddjurs Kommune / hjem kommune giver dog kun tilskud beregnet ud fra de kommunale takster, og der kan derfor forekomme en egenbetaling op til forældrebetalingen. Spørg os endelig for nærmere information.

  Indmeldelse

  https://www.legehuset-hulahop.dk/indmeldelse/

  Ventelistegebyr

  Der opkræves ikke gebyr ved indmeldelsen af jeres barn.

  Depositum

  Depositum kr. 2.000,- pr. familie indføres igen fra den 01-02-2017. Depositum udbetales ALTID igen så snart barnet udmeldes af HulaHop. Det er Accountor Institutions service som sørger for dette, og depositummet betales ved første forældreopkrævning.

  Deltidsplads

  Nyt fra 1.januar 2019: Deltidsplads til børn af forældre på barselsorlov. Fra 1.1.2019 indføres et nyt tilbud til forældre på barsel- eller forældreorlov.  Forældre hvor en eller begge forældre har fravær i medfør af barselsloven, får mulighed for at få en deltidsplads på 30 timer pr uge i et dagtilbud mod en reduceret forældrebetaling.  Tilbuddet glæder børn i husstanden i alderen 6 uger og frem til skolestart. Tilbuddet omfatter egne børn, adoptivbørn, sammenbragte børn samt plejebørn. Tilbuddet gælder for både kommunale og private tilbud, og glæder i én sammenhængende periode pr. barn. pasningen sker i tidsrummet kl. 9-15. (Dette er taget direkte fra Syddjurs Hjemmeside.)

  Den justerede pris er:

  • vuggestue: 2450 kr. pr. mdr.
  • børnehave: 1650 kr. pr. mdr.

  Er der spørgsmål til depositum så ret endelig henvendelse til os (kontakt@legehuset-hulahop.dk)