Priser pr. 01-01-2023

  Børnehave 2.275- kr. pr. måned i 12 måneder.
  Vuggestue 3.470,- kr. pr. måned i 12 måneder.

  Forældrebetalingen skal overføres til Legehuset HulaHops konto med registreringsnummer 9324 og kontonummer 5585899 til hver den 1. i måneden. Forældrebetaling betales forud.
  I vil modtage en indbetalingsmeddelelse ved opstart.

  Vores forældrebetaling er beregnet ud fra at vi altid ønsker at bibeholde vores høje normering af personale samt masser af plads både inde og ude, samt delvis kost.

  Fra 1/1-22 skal barnet være 3,0 når det starter i børnehave. Dvs. barnet starter i børnehave den samme måned som det fylder 3 år i.

  Søskenderabat, friplads tilskud og socialpædagogisk friplads

  Der er altid mulighed for at søge om søskenderabat, fripladstilskud og socialpædagogisk friplads igennem jeres hjem kommune. Disse tilskud følger altid barnet, også over kommunegrænser.

  Disse tilskud gives på samme vilkår i Legehuset HulaHop som i en kommunal institution.

  Syddjurs Kommune / hjem kommune giver dog kun tilskud beregnet ud fra de kommunale takster, og der kan derfor forekomme en egenbetaling op til forældrebetalingen. Spørg os endelig for nærmere information.

  Indmeldelse

  https://www.legehuset-hulahop.dk/indmeldelse/

  Ventelistegebyr

  Der opkræves ikke gebyr ved indmeldelsen af jeres barn.

  Depositum

  Depositum kr. 2.000,- pr. familie indføres igen fra den 01-02-2017. Depositum udbetales ALTID igen så snart barnet udmeldes af HulaHop. Det er Accountor Institutions service som sørger for dette, og depositummet betales ved første forældreopkrævning.

  Er der spørgsmål til depositum så ret endelig henvendelse til os (kontakt@legehuset-hulahop.dk)

  Udmeldelse

  Det almindelige opsigelsesvarsel skal ske skriftligt 2 kalendermåneder før barnets sidste dag i institutionen. Besked om udmeldelsen skal afleveres i underskreven tilstand til personalet senest d. 20 i måneden to måneder før udmeldelsen træder i kraft. (fx: udmeldelse den 31-3-2019 – skal være i hænde senest den 20-01-2019.) Udmeldelsespapiret bliver udleveret af personalet.

  Deltidsplads

  Nyt fra 1.januar 2019: Deltidsplads til børn af forældre på barselsorlov. Fra 1.1.2019 indføres et nyt tilbud til forældre på barsel- eller forældreorlov.  Forældre hvor en eller begge forældre har fravær i medfør af barselsloven, får mulighed for at få en deltidsplads på 30 timer pr uge i et dagtilbud mod en reduceret forældrebetaling.  Tilbuddet glæder børn i husstanden i alderen 6 uger og frem til skolestart. Tilbuddet omfatter egne børn, adoptivbørn, sammenbragte børn samt plejebørn. Tilbuddet gælder for både kommunale og private tilbud, og glæder i én sammenhængende periode pr. barn. pasningen sker i tidsrummet kl. 9-15. (Dette er taget direkte fra Syddjurs Hjemmeside.)

  Den justerede pris i 2023 er:

  • vuggestue: 2.775 kr. pr. mdr i 12 måneder.
  • børnehave: 1.820 kr. pr. mdr i 12 måneder.