Priser I HulaHop

På denne side kan du se priserne i Legehuset Hulahop for Vuggestue og Børnehave. Vores priser er sat efter at vi ønsker at hold en høj normering af personale, samtidig med at vi i

Priser

Børnehave

2.388- kr. pr. måned i 12 måneder

Vuggestue

3.643,- kr. pr. måned i 12 måneder

Forældrebetalingen betales forud til hver den 1. i måneden og I vil modtage et fysisk indbetalingskort med posten.

Vi forventer man tilmelder det tilbetalingsservice fra første betaling

Søskenderabat, friplads tilskud og socialpædagogisk friplads

Der er altid mulighed for at søge om søskenderabat, fripladstilskud og socialpædagogisk friplads igennem jeres hjem kommune. Disse tilskud følger altid barnet, også over kommunegrænser.

Disse tilskud gives på samme vilkår i Legehuset HulaHop som i en kommunal institution.

Syddjurs Kommune / hjemme kommune giver dog kun tilskud beregnet ud fra de kommunale takster, og der kan derfor forekomme en egenbetaling op til forældrebetalingen.

Spørg os endelig for nærmere information.

Udmeldelse

Det almindelige opsigelsesvarsel skal ske skriftligt 2 kalendermåneder før barnets sidste dag i institutionen.

Besked om udmeldelsen skal afleveres i underskreven tilstand til personalet senest d. 20 i måneden to måneder før udmeldelsen træder i kraft. (fx: udmeldelse den 31-3-2022 – skal være i hænde senest den 20-01-2022.).

Udmeldelsespapiret bliver udleveret af den pædagogiske leder.