Priser pr. 01-01-2024

  Børnehave 2.388- kr. pr. måned i 12 måneder.
  Vuggestue 3.643,- kr. pr. måned i 12 måneder.

  Forældrebetalingen skal overføres til Legehuset HulaHops konto med registreringsnummer 9324 og kontonummer 5585899 til hver den 1. i måneden. Forældrebetaling betales forud.
  I vil modtage en indbetalingsmeddelelse ved opstart.

  Vores forældrebetaling er beregnet ud fra at vi altid ønsker at bibeholde vores høje normering af personale samt masser af plads både inde og ude, samt delvis kost.

  Fra 1/1-24 skal barnet være 3,1 når det starter i børnehave.

  Søskenderabat, friplads tilskud og socialpædagogisk friplads

  Der er altid mulighed for at søge om søskenderabat, fripladstilskud og socialpædagogisk friplads igennem jeres hjem kommune. Disse tilskud følger altid barnet, også over kommunegrænser.

  Disse tilskud gives på samme vilkår i Legehuset HulaHop som i en kommunal institution.

  Syddjurs Kommune / hjem kommune giver dog kun tilskud beregnet ud fra de kommunale takster, og der kan derfor forekomme en egenbetaling op til forældrebetalingen. Spørg os endelig for nærmere information.

  Indmeldelse

  https://www.legehuset-hulahop.dk/indmeldelse/

  Når den pædagogiske leder skal fordele ledige pladser til vuggestue og børnehave, ses der bl.a. på: barnets alder, køn, årgang, søskende fordele, dato for indmeldelse samt om barnet har nogle speciale behov der skal tages hensyn til. 
  I kan altid ringe og få mere info herom.
  Hos os er man automatisk indmeldt i børnehaven, hvis man allerede går i vuggestuen.

  Udmeldelse

  Det almindelige opsigelsesvarsel skal ske skriftligt 2 kalendermåneder før barnets sidste dag i institutionen. Besked om udmeldelsen skal afleveres i underskreven tilstand til personalet senest d. 20 i måneden to måneder før udmeldelsen træder i kraft. (fx: udmeldelse den 31-3-2022 – skal være i hænde senest den 20-01-2022.) Udmeldelsespapiret bliver udleveret af den pædagogiske leder.