Anne – Pædagogisk leder

Hejsa, jeg hedder Anne Rosenlund, og jeg er ansat i Legehuset Hulahop den 1/2-18 som pædagogisk leder.

Jeg har det daglige pædagogiske ansvar i Legehuset HulaHop samt ansvar for den daglige drift, Jeg er bakket op af Husets bestyrelse samt vores Administrations firma Accountor. Det betyder heldigvis, at jeg har en del tid sammen med børnene og personalerne på gulvet. Jeg figurerer både i vuggestuen og børnehaven-i en fast arbejdsplan - jeg har erfaring inden for begge aldersgrupper. Det er mig et held, at jeg har en del børnetid udover kontortid-da jeg slet ikke er færdig med at være legende, sjov og nærværende og samtidig med at være understøttende i børnene hverdag så de oplever læring, dannelse, trivsel og udvikling.
Jeg er optaget af at gøre plads til børnenes forskelligheder og få dem rustet til det videre liv uden for Legehuset Hulahop, i fællesskab med det øvrige personale samt barnets forældre.
Jeg er som person smilende, åben og imødekommende, og vægter den ligeværdige dialog højt, både i mødet med barnet og dets forældre samt personalet.

Janni – pædagog i vuggestuegruppen

Jeg har været med i opstarten af Vuggestuen HulaHop og nu også Legehuset HulaHop.

Jeg er oprindeligt uddannet som kontorassistent og har arbejdet som kontorassistent samt salgssupervisor inden for privat- og erhvervssalg i 14 år. I en årrække overvejede jeg at blive dagplejer. Men i 2001 besluttede jeg, at nu skulle det være. Heldigvis manglede den daværende Rønde Kommune en dagplejer, og jeg blev ansat. Jeg var meget glad for mine 5 år som dagplejer, og jeg brænder for at arbejde med børn.

Samtidig fandt jeg ud af, at min interesse for, at sikre det enkelte barn den bedst mulige støtte i dets udvikling, hele tiden blev skærpet. Derfor fik jeg lyst til at få noget mere baggrundsviden, som jeg kunne bruge til at støtte op om denne udvikling. Derfor begyndte jeg på pædagoguddannelsen, som jeg afsluttede i sommeren 2009. Jeg har under mit studieforløb haft vikararbejde i Hjemmeplejen, på en døgninstitution for børn og unge, i en børnehave samt i dagplejens daværende gæstehus i Mørke.

Kurser: Hygiejnecertifikat, førstehjælp til småbørn og workshop om læreplaner. Og er nuværende i gang med at tage kursus i ICDP.

Katrine – pædagogmedhjælper i børnehavegruppen

Katrine er pædagogmedhjælper i børnehaven

Lone – pædagogmedhjælper i vuggestuegruppen

Jeg har været med fra starten i den spændende proces, det har været at skabe Vuggestuen HulaHop og nu også Legehuset HulaHop. I vil møde mig i vuggestuegruppen.

Jeg er oprindeligt uddannet kontorassistent, men har siden 2006 valgt at arbejde med børn. Jeg har arbejdet i flere integrerede institutioner, som dagplejemor i ét år og været ansat halvandet år i Gæstehuset i Mørke.

Kurser: Grundkursus for dagplejer, kursus om sund kost for mindre børn, førstehjælp, brandslukning og hygiejnecertifikat. Førstehjælp til småbørn og kursus om læreplaner.

Majbrit – pædagog i børnehavegruppen

Majbrit er pædagog i børnehavegruppen

Jeg er uddannet pædagog i 2009. Jeg har 3 års erfaring indenfor vuggestue og 3 år fra børnehave - da jeg tidligere var ansat i en integreret inst.

Jeg har været ansat i Hulahop siden d. 1/3-18.

Jeg er en smilende og imødekommende person, som møder børn med et åbent sind. Jeg mener at tryghed, omsorg, anerkendelse og den nære relation til børnene er vigtig for arbejdet med børnene i hverdagen.

Ligeledes brænder jeg meget for arbejdet omkring børnenes trivsel - at alle har ret til, at være en del af et fællesskab, ydermere at følge og støtte den øgede selvstændighed som barnet gennemgår fra de er 2,9 til de skal videre i skole.

Jeg vægter det gode og ligeværdige forældresamarbejde højt og ikke mindst tid til den daglige dialog.

Maria – pædagog i vuggestuen

Jeg har været ansat i Legehuset HulaHop siden d 15 september 2019 og er primært tilknyttet vuggestuen.
Jeg blev uddannet pædagog i 2007 og har arbejdet både inden for special- og normal området. Primært har jeg arbejdet med børnehavebørn, men har altid haft stor interesse for arbejdet med de 0-6 år.
Jeg er en smilende, troværdig og imødekommende person, der er engageret i mit arbejde med børn.
I mit arbejde har jeg stor fokus på tryghed og nærvær for barnet, samtidig er jeg meget nysgerrig på barnets signaler og kommunikation. Barnet skal føle sig mødt, set, hørt og anerkendt som den person det er. Det er vigtigt i barnets udvikling at det føler sig som en del af et fællesskab og danner sociale relationer.
Jeg har stor fokus på kommunikationen med forældrene og forældresamarbejde da vi er i et tæt samarbejde om udviklingen af deres barn.
Kursus: ICDP, førstehjælp, DGI,

Mona – pædagog i børnehavegruppen

Jeg blev uddannet pædagog i 94 og har gennem alle årerne arbejdet med børnehavebørn, heraf 19 år i samme institution, og siden 19/2-18 hos Hulahop. Det er hos de 3-6 årige at mine kompetencer, erfaring, engagement og glæde findes.

Jeg har arbejdet en del med udeliv og naturaktiviteter, bålmad, køkkenhave, aktiviteter i skov og krat, og sammen med børnene udforsket smådyr, planter og naturens og årets gang. For mig er det vigtigt at børnene kommer ud og mærker den friske luft, udfordrer sig selv og sin krop og får jord under neglene.

Jeg arbejder struktureret og ud fra grundlaget om, at der skal være plads til alle i fællesskabet. Alle børn har brug for at føle sig set, hørt og anerkendt som den de er. Børn har forskellige behov og skal understøttes i deres udvikling, både sprogligt, motorisk, socialt og personligt, således de udvikler sig og kan begå sig i deres liv.

Det er også vigtigt for mig at der er plads til sjov og leg, spontane indslag, og noget vi kan grine af sammen, samt en hyggestund, når der er brug for det.

Jeg vægter det gode forældre samarbejde, og er altid åben og imødekommende overfor en god dialog.

 

Rikke – pædagogmedhjælper i vuggestuegruppen

Jeg er en del af personalegruppen i Legehuset HulaHop og er primært tilknyttet vuggestuegruppen.

Jeg blev ansat som pædagogmedhjælper vikar i Legehuset HulaHop i april 2014, og blev i august 2016 fastansat.

Jeg har altid holdt meget af børn og syntes, at det er fantastisk at se, hvordan de udvikler sig, og at være med til at give dem en tryg hverdag med megen nærvær.

Kurser: Hygiejnecertifikat og førstehjælpskursus.