Personale

Her kan du læse lidt om det vores dygtige personale I Legehuset HulaHop

Anne: Pædagogisk leder

Hejsa, jeg hedder Anne Rosenlund, og jeg er ansat i Legehuset HulaHop den 1/2-18 som pædagogisk leder.

Jeg har det daglige pædagogiske ansvar i Legehuset HulaHop samt ansvar for den daglige drift, Jeg er bakket op af Husets bestyrelse samt vores Administrations firma Accountor. Det betyder heldigvis, at jeg har en del tid sammen med børnene og personalerne på gulvet. Jeg figurerer både i vuggestuen og børnehaven-i en fast arbejdsplan – jeg har erfaring inden for begge aldersgrupper.

Det er mig et held, at jeg har en del børnetid udover kontortid-da jeg slet ikke er færdig med at være legende, sjov og nærværende og samtidig med at være understøttende i børnene hverdag så de oplever læring, dannelse, trivsel og udvikling.
Jeg er optaget af at gøre plads til børnenes forskelligheder og få dem rustet til det videre liv uden for Legehuset Hulahop, i fællesskab med det øvrige personale samt barnets forældre.

Jeg er som person smilende, åben og imødekommende, og vægter den ligeværdige dialog højt, både i mødet med barnet og dets forældre samt personalet.
Anne har gennemført ICDP-kursus sommer 2021

Birgitte: Pædagog i Vuggestuen

Jeg hedder Birgitte og har været ansat i vuggestuegruppen i Legehuset HulaHop siden 1. aug. 2022.

Jeg blev uddannet pædagog i 2008, og har siden da efterhånden skabt mig en bred videns- og erfaringsramme. Senest har jeg været ansat under specialindsats for børn, hvor jeg arbejdede i et specialpædagogisk tilbud med børn i alderen 0-6 år. Ellers har jeg undervisningserfaring fra folkeskoleverden og desuden arbejdet i voksenpsykiatrien og med borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse.

Jeg føler, jeg er landet et rigtig godt sted i mit arbejdsliv – både i forhold til målgruppe, men også i forhold til arbejdsplads og kolleger.

Jeg føler mig meget privilegeret og passioneret i arbejdet med børn. Det er her al dannelse og udvikling starter. Det er spændende! Jeg er optaget af det udviklende og inkluderende pædagogiske arbejde, hvor barnet mødes af anerkendende og tydelige voksne, der formår at være de ansvarsbærende for relationen og skabe en hverdag, som er præget af tryghed, omsorg, forudsigelighed og struktur, hvor barnet bliver inkluderet i det sociale og læringsmæssige fællesskab med de forudsætninger og ressourcer, som han/hun har.

For mig er barnets ressourcer, indsats, potentiale og kompetencer i stor fokus, og jeg møder altid børnene med en tro på, at de gør det bedste, de kan indenfor nærmeste udviklingszone.

Jeg vil beskrive mig selv som et meget nærværende, varmt, tålmodigt og autentisk menneske med gode relationelle og tillidsskabende kompetencer. Jeg er imødekommende, smilende og har nemt til grin. Jeg vægter den gode og refleksive dialog, der styrker forståelsen af barn og praksis – og samarbejder åbent og ærligt med både kolleger og forældre.

Faglige fundament: KRAP, Anerkendende kommunikation, TEACCH, Tegn til tale og Totalkommunikation, Neuropædagogik.

Janni: Pædagog i Vuggestuen

Jeg har været med i opstarten af Vuggestuen HulaHop og nu også Legehuset HulaHop.

Jeg er oprindeligt uddannet som kontorassistent og har arbejdet som kontorassistent samt salgssupervisor inden for privat- og erhvervssalg i 14 år. I en årrække overvejede jeg at blive dagplejer. Men i 2001 besluttede jeg, at nu skulle det være. Heldigvis manglede den daværende Rønde Kommune en dagplejer, og jeg blev ansat. Jeg var meget glad for mine 5 år som dagplejer, og jeg brænder for at arbejde med børn.

Samtidig fandt jeg ud af, at min interesse for, at sikre det enkelte barn den bedst mulige støtte i dets udvikling, hele tiden blev skærpet. Derfor fik jeg lyst til at få noget mere baggrundsviden, som jeg kunne bruge til at støtte op om denne udvikling.

Derfor begyndte jeg på pædagoguddannelsen, som jeg afsluttede i sommeren 2009. Jeg har under mit studieforløb haft vikararbejde i Hjemmeplejen, på en døgninstitution for børn og unge, i en børnehave samt i dagplejens daværende gæstehus i Mørke.

Kurser: Hygiejnecertifikat, førstehjælp til småbørn og workshop om læreplaner.

Janni har gennemført ICDP-kursus sommer 2021

Katrine: Pædagogmedhjælper i Børnehaven

Katrine er pædagogmedhjælper i børnehaven.

Jeg er oprindelig uddannet kosmetolog i 2006, men i 2021 vendte jeg tilbage til jobbet som pædagogmedhjælper, som jeg har arbejdet med før i ca. 9 år. Min passion for at arbejde med børn og følge deres fantastiske udviklinger vandt min interesse igen igen:-)

Mit store omsorgsgen og positive sind bruger jeg meget i mit arbejde her i Hulahop, jeg elsker at være legende, nærværende og i børnehøjde og det falder mig helt naturligt. Jeg er elsker at synge, spille og lave sanglege.

Derudover er yoga noget jeg selv dyrker og kan rigtig godt lide at bruge det i dagligdagen sammen med børnene, det er så godt givet ud at de selv mærker og fornemmer deres egen krop og kan finde ro i det.

Jeg er virkelig glad for at være en del af huset og personalet i Hulahop.

Katrine har delvist deltaget i ICDP – sommer 2021

Lone: Pædagogmedhjælper i Vuggestuen

Jeg har været med fra starten i den spændende proces, det har været at skabe Vuggestuen HulaHop og nu også Legehuset HulaHop. I vil møde mig i vuggestuegruppen.

Jeg er oprindeligt uddannet kontorassistent, men har siden 2006 valgt at arbejde med børn. Jeg har arbejdet i flere integrerede institutioner, som dagplejemor i ét år og været ansat halvandet år i Gæstehuset i Mørke.

Kurser: Grundkursus for dagplejer, kursus om sund kost for mindre børn, førstehjælp, brandslukning og hygiejnecertifikat. Førstehjælp til småbørn og kursus om læreplaner.

Lone har gennemført ICDP-kursus sommer 2021

Mona: Pædagog i Børnehaven

Jeg blev uddannet pædagog i 94 og har gennem alle årerne arbejdet med børnehavebørn, heraf 19 år i samme institution, og siden 19/2-18 hos Hulahop. Det er hos de 3-6 årige at mine kompetencer, erfaring, engagement og glæde findes.

Jeg har arbejdet en del med udeliv og naturaktiviteter, bålmad, køkkenhave, aktiviteter i skov og krat, og sammen med børnene udforsket smådyr, planter og naturens og årets gang. For mig er det vigtigt at børnene kommer ud og mærker den friske luft, udfordrer sig selv og sin krop og får jord under neglene.

Jeg arbejder struktureret og ud fra grundlaget om, at der skal være plads til alle i fællesskabet. Alle børn har brug for at føle sig set, hørt og anerkendt som den de er.

Børn har forskellige behov og skal understøttes i deres udvikling, både sprogligt, motorisk, socialt og personligt, således de udvikler sig og kan begå sig i deres liv.

Det er også vigtigt for mig at der er plads til sjov og leg, spontane indslag, og noget vi kan grine af sammen, samt en hyggestund, når der er brug for det.

Jeg vægter det gode forældre samarbejde, og er altid åben og imødekommende overfor en god dialog.

Mona har gennemført ICDP-kursus sommer 2021

Rikke: Pædagogmedhjælper i Vuggestuen

Jeg er en del af personalegruppen i Legehuset HulaHop og er primært tilknyttet vuggestuegruppen.

Jeg blev ansat som pædagogmedhjælper vikar i Legehuset HulaHop i april 2014, og blev i august 2016 fastansat.

Jeg har altid holdt meget af børn og syntes, at det er fantastisk at se, hvordan de udvikler sig, og at være med til at give dem en tryg hverdag med megen nærvær. Jeg er meget legende, nærværende og positiv.

Kurser: Hygiejnecertifikat og førstehjælpskursus.

Rikke har gennemført ICDP-kursus sommer 2021

Sanne – Pædagog i Børnehaven

Hej jeg hedder Sanne og har været ansat i børnehaven i Legehuset HulaHop siden oktober 2021.

Jeg kommer oprindelig fra Sønderjylland, men flyttede i sin tid til Aarhus for at tage pædagoguddannelsen på Peter Sabroe Seminariet. Siden min bachelor i 2006 har jeg været ansat i en børnehave i Gellerupparken, hvor jeg har arbejdet med udsatte børn, både som stuepædagog og i forskellige støttefunktioner. Jeg har altid brændt for inklusion og at alle børn, uanset forudsætninger, skal have mulighed for at være en del af fællesskabet, og har god erfaring med, at vi kan lykkes med det meste, hvis bare institutionens ansatte arbejder sammen, ser den aktuelle børnegruppes behov, og tør ændre på rutiner.

“Det plejer vi” må aldrig blive en værdi i sig selv- i stedet skal vi gøre tingene så godt som muligt for så mange som muligt, og det synes jeg heldigvis vi er gode til i Hulahop.

I efteråret 2021 bød muligheden sig for, at jeg kunne komme til at arbejde lidt tættere på mit hjem, da der pludselig var en ledig stilling i Hulahop. Jeg har boet i Mørke med min kæreste Claus og vores to piger Kaja og Tilde siden 2013. Begge mine piger har gået i Hulahop, så jeg vidste, at det var et godt sted, og skiftet lå derfor lige til højrebenet.

Som pædagog kan jeg godt lide at arbejde med lidt store armbevægelser. Tingene må gerne fylde lidt og være skøre og jeg lægger stor vægt på, at børnene får så mange gode erfaringer med så mange emner, materialer og oplevelser som muligt- både kreativitet, musik, rolleleg, teater, læsning osv. Børnenes fantasi og kreativitet har stor værdi for mig, og jeg kan kan godt lide at arbejde videre på børnenes ideer og initiativer og lave projekter der giver mening og udvikler deres fantasi, lærelyst og tro på sig selv.

Susanne: Pædagog i Børnehaven

Hej jeg hedder Susanne og har været ansat i Legehuset HulaHop siden april 2021-jeg er primært tilknyttet børnehaven. Jeg er uddannet pædagog fra Jysk Børnehave Seminarium i Århus i 1987.

Jeg holder af at arbejde med børn, og giver altid alt det jeg kan, for at alle børn føler sig set og anerkendt. I mit arbejde med børnene vægter jeg nærvær og tryghed.