Børnene skal møde voksne, som giver dem tryghed, er imødekommende og nærværende. Vi ser, hører og forstår det enkelte barn. Dette giver trygge børn, og trygge børn har mod på, at opleve og udvikle sig. Vi anerkender barnet for den person det er – dets selvfølelse, barnet skal føle det har en værdi i sig selv, og det som det kan – deres selvtillid, alle børn er gode til noget. Så vi styrker barnets selvværd. Børnene skal lære, at på trods af vi er forskellige er vi ligeværdige som mennesker.

Børnene skal opleve, at de alle er en del af fællesskabet. Dette sikrer vi ved, at planlægge aktiviteterne så alle kan deltage og være en del af fællesskabet.

Har børnene brug for hjælp til, at indgå i fællesskaber og knytte venskaber, vil vi være opmærksomme på dette. Børnene skal også opleve, at de kan indgå i forskellige fællesskaber. I disse fællesskaber skal børnene få en oplevelse af, at vi er forskellige – det er okay, lære at tilsidesætte egne behov og udvikle empati for andre.

Børnene skal inddrages i de daglige/praktiske rutiner, som giver os mulighed for lærerige fællesskaber, hvor vi vil styrke børnenes selvhjulpenhed.

Børnene skal opleve voksne, som kan udfordre dem i deres nærmeste udviklingszone.
De skal mødes af voksne, som er opmærksomme på barnets nysgerrighed og interesse, så dette initiativ kan skabe fundamentet for en aktivitet, og børnene skal have medbestemmelse på aktiviteterne i HulaHop. Ligeledes skal børnene opleve planlagte aktiviteter, hvor den voksne har taget initiativet. Børnene skal forberedes på de aktiviteter, som de skal deltage i.

I Legehuset HulaHop modtager vi ikke børn som er under 9 måneder.

Når barnet har fødselsdag, vil Legehuset HulaHop gerne være med til at fejre dagen. Ved 1,2 og 3 års fødselsdage holder vi arrangementet her, og ved de efterfølgende 4,5 og 6 års fødselsdage kan barnet vænge at holde det her, eller invitere årgangen med hjem. Det er vores erfaring, at mange børn ikke er klar til at åbne op for eget hjem, dele hele værelset, når man er under 3år, derfor denne retningslinje – så barnet får den optimale oplevelse. Spørg endeligt personalet hvad de vil anbefale, hvis I er i tvivl.

Sygdom:

Hvis et barn viser tegn på ikke at være oplagt, i mistrivsel eller viser tegn på sygdom, når det er her i HulaHop, kontakter vi omgående forældrene. Og vi forventer, at barnet først kommer igen, når det er symptomfri/feberfri og atter har en fornødne energi til at deltage i fællesskabet. Personalet giver ikke medicin til børnene, kun ved livstruende sygdom. Ydermere modtager vi ikke børn som har fået panodil mm hjemmefra. Og ved diare og opkast skal barnet blive hjemme indtil 24 timer efter sidste “levering”.