Børnene skal møde voksne, som giver dem tryghed, er imødekommende og nærværende. Vi ser, hører og forstår det enkelte barn. Dette giver trygge børn, og trygge børn har mod på, at opleve og udvikle sig. Vi anerkender barnet for den person det er – dets selvfølelse, barnet skal føle det har en værdi i sig selv, og det som det kan – deres selvtillid, alle børn er gode til noget. Så vi styrker barnets selvværd. Børnene skal lære, at på trods af vi er forskellige er vi ligeværdige som mennesker.

Børnene skal opleve, at de alle er en del af fællesskabet. Dette sikrer vi ved, at planlægge aktiviteterne så alle kan deltage og være en del af fællesskabet.

Har børnene brug for hjælp til, at indgå i fællesskaber og knytte venskaber, vil vi være opmærksomme på dette. Børnene skal også opleve, at de kan indgå i forskellige fællesskaber. I disse fællesskaber skal børnene få en oplevelse af, at vi er forskellige – det er okay, lære at tilsidesætte egne behov og udvikle empati for andre.

Børnene skal inddrages i de daglige/praktiske rutiner, som giver os mulighed for lærerige fællesskaber, hvor vi vil styrke børnenes selvhjulpenhed.

Børnene skal opleve voksne, som kan udfordre dem i deres nærmeste udviklingszone.
De skal mødes af voksne, som er opmærksomme på barnets nysgerrighed og interesse, så dette initiativ kan skabe fundamentet for en aktivitet, og børnene skal have medbestemmelse på aktiviteterne i HulaHop. Ligeledes skal børnene opleve planlagte aktiviteter, hvor den voksne har taget initiativet. Børnene skal forberedes på de aktiviteter, som de skal deltage i.

 

I Legehuset HulaHop modtager vi ikke børn som er under 9 måneder.

Når barnet har fødselsdag, vil Legehuset HulaHop gerne være med til at fejre dagen. Ved 1,2 og 3 års fødselsdage holder vi arrangementet her, og ved de efterfølgende 4,5 og 6 års fødselsdage kan barnet vænge at holde det her, eller invitere årgangen med hjem. Det er vores erfaring, at mange børn ikke er klar til at åbne op for eget hjem, dele hele værelset, når man er under 3år, derfor denne retningslinje – så barnet får den optimale oplevelse. Spørg endeligt personalet hvad de vil anbefale, hvis I er i tvivl.

 

Sygdom:

Hvis et barn viser tegn på ikke at være oplagt, i mistrivsel eller viser tegn på sygdom når det er her i HulaHop, kontakter vi omgående forældrene. Og vi forventer, at barnet er helt frisk igen inden barnet er tilbage i institutionen. Personalet giver ikke medicin til børnene.

COVID-19:

Her er vores retningslinjer:                                                                                                 Opdateret den 1/9-20

 • Brug klemme systemet for at undgå for mange på en gang. Der kommer til at ligge 5 klemmer i en beholder med sæbevand – ved lågen – til forældrene. Denne klemme skal du tage med dig ind, og have på dig indtil du går ud igen. Når man er på vej ud, skal klemmen atter i beholderen. Hvis der ikke er nogle klemmer i beholderen, så må man vente til der kommer en.
 • Voksne: Brug sprit inden I kommer ind i huset – ved lågen og ved indgangspartiet.
 • Børne: Vask hænder med sæbe – på barnet inden det kommer ind på stuerne eller ud.
 • Vær obs. og afventende inden du træder ind i garderoben og de øvrige rum, når du afleverer/henter – så vi ikke er for mange i samme rum. Aflever udenfor-hvis man kan se der er personale fra henholdsvis vug og bhv.
 • Holde afstand til personalet og andre forældre på min 1 meter.
 • Søskende og andre børn som har tilknytning til andre institutioner og skoler, må ikke komme ind på Legehuset HulaHops arealer.
 • Man må ikke komme i Legehuset HulaHop, hvis der er de mindste sygdomstegn – det gælder både børn, søskende og forældre mf og det gælder til 48 timer efter symptomophør, hvis de er syge med symptomer, som giver mistanke om COVID-19.
  • Personalet skal ikke stå med sundhedsfaglige vurderinger. Tag altid kontakt til lægen ved spørgsmål omhandlende symptomer med COVID-19.
  • Personalet kontakter familien, hvis der opstår tegn på sygdom, barnet skal hentes hurtigst muligt og vi forventer familien kontakter egen læge for at få den sundhedsfaglige vurdering, inden barnet igen kommer i Legehuset HulaHop.
  • Hvis barnet/voksne er smittet med COVID 19 eller har tegn på smitte, skal det blive hjemme indtil 48 timer efter sidste sygdomstegn.
  • Hvis barn/voksen er blevet testet og venter på svar, må vedkommende først være i Legehuset HulaHop når svaret er kommet tilbage negativt og der ikke længere er sygdomstegn.
  • Hvis et barn har symptomer og egen læge har vurderet at der er mistanke om COVID-19, men familien vælger ikke at lade sit barn teste, skal barnet blive hjemme indtil 48 timer efter sidste symptom og de øvrige i husstanden skal lade sig teste eller i isolation i 7 døgn-grundet uvished om smitte i familien.
  • Børn må ikke komme i institutionen, hvis der er en i husstanden som er smittet med Corona.
  • Forældre skal kontakte Legehuset HulaHop – hvis der konstateres smitte med COVID-19 i familien. Der vil komme opslag op på tavlen i vindfanget og/eller mail til alle, hvis der er barn/familie/personale som er sygt med COVID-19. Hvis der er flere i institutionen som er smittet: Anne og bestyrelsen kontakter myndighederne og sammen ligger de en plan. Planen bliver sendt ud på mail til alle voksne. (Hvis det skal gå meget hurtigt så også på SMS.)
 • Hvis man har været udenlands til nogle af de steder myndighederne ikke anbefaler, påkræver vi 14 dags karantæne.
 • Der vil være så meget udeliv i Legehuset HulaHop som muligt – Alle dage. Husk overtøj til alt slags vejr
 • Personalet vil være ekstra obs. på hygiejne, håndvask og mere rengøring og kontrol af legetøjet.
 • Alle børn skal have: 3 madpakker og en drikkedunk
   • 1: formiddagsmad (evt. pose og med tydeligt: ”FORMIDDAGSMAD” og navn på)
   • 2: frokost (evt. i madkasse og med tydeligt: ”frokost” og navn på)
   • 3: eftermiddagsmad (evt. i pose og med tydeligt: ”eftermiddagsmad” og navn på)
   • Alt skal stilles på rullebordene udenfor. Poser er gode så de kan blive smidt direkte ud så vi undgår for mange berøringer.
 • Der skal fortsat skiftes sengetøj en gang om ugen – og gerne oftere. Dyner til alle børn. Sutter skal rengøres hver dag i hjemmene.
 • Børnene må IKKE medbringe legetøj hjemme fra.
 • Der kan forekomme mail om barnets fremmøde, hvis behovet er der. Der skal svares: fri eller det tidsrum barnet kommer/går.
 • HVIS der sker yderligere forandringer med yderligere retningslinjer mm hører I nærmere.
Mvh Personale, Bestyrelse og Anne