Bestyrelsesarbejde i Legehuset HulaHop

  Vores mål for bestyrelsesarbejdet er at afspejle forældregruppens holdninger i samarbejde med personalegruppen, samt at støtte og bidrage til husets udvikling. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse og arbejdsgiverkompetence i samarbejde med den daglige pædagogiske- og administrative ledelse.

  Bestyrelsesmedlemmerne er valgt for 1 år af gangen, og medlemmerne mødes minimum 6 gange årligt.

  Bestyrelsen deltager i udarbejdelse af budgetter, læreplaner, planlægning af div. arrangementer, forældrespisning, generalforsamling og arbejdsdage.

  I samarbejde med personalet vil bestyrelsen

  • Skabe gode fysiske rammer for børnenes hverdag
  • Sikre en pædagogisk udvikling der afspejler forældrenes og børnenes behov
  • Anvende husets midler og ressourcer optimalt til gode for børnene i Legehuset HulaHop

  Bestyrelsens medlemmer pr. 18-04-2018

  Formand: Pia Bjerregaard Korsvold (Siljes mor)

  Næstformand: 

  Pædagogisk ansvarlig leder og personalerepræsentant: Anne Stendorff Rosenlund

  Personalerepræsentant: Janni Justesen (pædagog i vuggestuen)

  Bestyrelsesmedlem: Trine Frandsen (Annes mor)

  Bestyrelsesmedlem: Malene Friis (Marcus og Daniellas mor)

  Bestyrelsesmedlem: Anja Løvendahl Laursen (Mias mor)

  Bestyrelsesmedlem: Lena Viberg  (Krista og Karolines mor)

  Bestyrelsesmedlem: Janni Andersen (Mattis og Zacharias mor)