Bestyrelsesarbejde i Legehuset HulaHop

  Vores mål for bestyrelsesarbejdet er at afspejle forældregruppens holdninger i samarbejde med personalegruppen, samt at støtte og bidrage til husets udvikling. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse og arbejdsgiverkompetence i samarbejde med den daglige pædagogiske leder.

  Bestyrelsesmedlemmerne er valgt for 1 år af gangen, og medlemmerne mødes minimum 6 gange årligt.

  Bestyrelsen deltager i udarbejdelse af budgetter, læreplaner, planlægning af div. arrangementer, forældrespisning, generalforsamling og arbejdsdage.

  Sæt kryds: der er altid sommerfest den 2. lørdag i september. Det er bestyrelsen som arrangerer denne festlige dag.

  I samarbejde med personalet vil bestyrelsen være med til:

  • Skabe gode fysiske rammer for børnenes hverdag
  • Sikre en pædagogisk udvikling der afspejler forældrenes og børnenes behov
  • Anvende husets midler og ressourcer optimalt til gode for børnene i Legehuset HulaHop

  Bestyrelsens nuværende medlemmer:

  Formand: Trine (Nannas mor) 

  Pædagogisk ansvarlig leder og personalerepræsentant: Anne

  Personalerepræsentant: Sanne (pædagog i vuggestuen)

  Bestyrelsesmedlem: Lena (Karolines mor)

  Bestyrelsesmedlem: Amanda (Manoah og Arthurs mor)

  Bestyrelsesmedlem: Randi (Claras mor)

  Bestyrelsesmedlem: Ninna (Josefine mor)

  Bestyrelsesmedlem: Nanna (Svends mor)

  Bestyrelsesmedlem: Christine (Elins mor)