SMTTE-model – arbejdspapir: ”mig og min krop”

Lavet af: Hele HulaHop, den 10/9-18________________________

Sammenhæng

 • Hvilket udgangspunkt har vi
 • Hvad er baggrunden
 • Perioden
 • Gruppen og alder
 • Beskrive barnet/situationen
 • Vilkår/behov
 • Hvilket læreplanstema er primært?

I Legehuset HulaHop har vi i september, oktober og indtil midt nov. ekstra fokus på mig og min krop. Vi vil gerne i en længere periode støtte børnene i hvad kroppen kan, hvordan den ser ud, hvad vi ser og hvordan vi kan arbejde med den.

Vi arbejder bl.a. med forskellige udtryksformer, selvhjulpenhed, de 18 grundbevægelser, fornemmelse for egen krop. Vi ved børn har brug for gentagelser, så fx en stærk fornemmelse for selvhjulpenhed skal automatiseres.

Kroppen er i centrum og bevægelse er naturligt, vi vil gerne støtte det enkelte barn inden for ZNU, men også have en fælles opmærksomhed på bevægelsesglæde, hvordan vi er forskellige og at vi alle øver os i noget forskelligt, og derved styrke selvtilliden af det enkelte barn.

 

Perioden: 1 sep. til 15 nov. 2018.

 

Hele huset deltager aktivt i perioden, børnene spejler sig i hinanden, og børnene oplever voksne som er engagerede og selv har lyst til at lære fra sig.

Det er Krop og bevægelse som er det primære læreplanstema.

 

Mål

 • Konkretisering af hvad vi vil på nå, herunder om det er realistisk for hverdagen
 • Hvad skal barnet/gruppen/opgaven have ud af det

Vi vil gerne opnå, at børnene bliver bevidste om at kroppen kan meget, og at alle gør det de kan, for at blive bedre.

Det enkelte barn skal synes det er sjovt, at bevæge sig på forskellige måder, og børnene skal opleve at kroppen er stærk og kan udstykke sig på forskellige måder.

Børnene får mere fokus og kendskab på egen og andres krop. Styrker hvad kroppen kan, hvad kan barnet og hvad kan vi hjælpe hinanden med.

Vi ønsker at forældrene særligt støtter op om selvhjulpenhed, da det styrker barnets selvtillid.

Tegn

 • Hvad skal man holde øje med
 • Nærmer vi os målet
 • Det vi ser

Glade og aktive børn som glædes over at bruge og øve sig selv. Udvikler og styrker de 18 grundbevægelser.

Børn som bliver mere bevidste omkring hvordan vi ser ud og hvor forskellige vi er.

Tiltag

 • Hvad sætter vi i gang for at opnå målet
 • Informere forældrene

Vi vil alle have de 18 grundbevægelser in mente når vi leger og er sammen med børnene. (Se bilag-gå, løbe, springe, hoppe, kravle, krybe, trille mm)

I huset vil vi synge særlige bevægelses sange så som: kartoffel sangen, hoved skulder knæ og tå, mine hænder mine hænder hvor er de, med hænderne sir vi klap klap klap, mm

I Vuggestuen

Vi vil have særligt fokus på selvhjulpenhed i hverdagen – komme op/ned at barnevognen, tøj, overtøj, åbne lukke madpakker mm. Ved små ture, vil vi, når det er muligt, lade boblerne gå to og to sammen. Vi vil bruge motorikrummet-mest om tirsdagen, og også her øve af og på klædning. Vi vil (særligt med boblerne) have fokus på hånd hygiejne. Vi vil lege hverdags lege hvor de 18 grundbevægelser er i fokus. Vi vil lave en aktivitets terning og bruge musik som motoriske aktiviteter. Om fredagen vil der være fredags rock for alle i vug – dog ikke boblerne, da de laver bål mm med børnehaven.

I børnehaven

Tur dag om tirsdagen hvor der er fokus på udholdenhed, og de 18 grundbevægelser. Solgården: bolde på banen, parken: klatre, balance, løbe, gynge. Grusgraven: trille, løbe mm. Krattet overfor: kravle krybe.

Sanglege: jeg gik mig over sø og land, bro bro brille, en elefant kom marcherende, grundlege; gemmeleg og alle mine kyllinger.

Bold lege-gribe kaste, stop dans, gakkede gangarter, cykel dage, og et lille OL for hele bhv (længdespring, stafet, kast). massage, berøring – lave pizza mm på ryggen (sanse-dag).

Finmotorik i værkstedet.

Selvhjulpenhed i garderoben, under måltiderne og på badeværelset. Snakke om kroppen, mimik, udtryk via kroppen.

Vi vil bruge bøger som omhandler kroppen. Bruge sprog kufferter. Tegne kroppen i hel str.

Skolegruppen: Individuelle mål via børne interviews og forældrene bakker op.

Anne og Rikke undersøger som vi kan komme i springhallen.

Den 30/10-18 kommer børne bibliotekaren fra Hornslet ud med sin kuffert som om handler Kroppen. Børnehaven bliver delt i 2 grupper og vi undersøger sammen hvad der er i kassen.

Evaluering

 • Den skal ske løbende, er der noget som skal justeres – refleksionerne undervejs
 • Hvad lykkes
 • Nåede vi hen til målet
 • Har vi dokumentation

Den 1/10-18:

 • Vi er godt på vej, har dagligt fokus på dette.
 • Dejligt at vug må deltage i børnehavens aktiviteter, det giver mening for ”børnehave-parathed”.
 • Skolebørnene har lavet individuelle mål.

D 13/11-18

Perioden er slut, børnehaven synes heller ikke de kan mere, de har været hele vejen rundt. Særligt terningen bliver brugt i begge grupper.

Børnene har virket glade, motiverede og er gået ind i det med åbent sind.

Ol, motorikbane, sanglege har særligt virket godt.

Fællesskabet omkring det blandt de voksne har givet mening – fælles fokus, vuggestuen efterlyser en ”afslutning”. Besøget med bibliotekaren var ikke vellykket.